L’Arxiu Diocesà de Solsona té un gran nombre de consultes de forma habitual per a la realització d’arbres genealògics. És per aquest motiu que des de fa uns anys s’ha començat un procés de conservació-restauració i digitalització dels fons més consultats i d’aquells que, pel seu estat, es troben en pitjors condicions.

Una de les consultes més habituals és per a l’elaboració d’arbres genealògics i això ha suposat que els llibres de sagraments (baptismes, defuncions i matrimonis) estiguin en pitjors condicions.

Enguany s’ha restaurat el Llibre de matrimonis de la S. Cathedral Iglesia de la Ciutat de Solsona 1727 – 1769. Un cop restaurat es preveu que aquest important document es digitalitzi per facilitar les consultes de forma sistemàtica a l’Arxiu sense deteriorar el document original.

Es tracta d’un llibre de 32,5 x 22 x 4cm enquadernat amb coberta de pergamí, format per 110 bifolis distribuïts en cinc quadernets. El seu estat de deteriorament, a banda de la brutícia superficial, era la debilitació i pèrdua de suport de gran part de les pàgines.

A més de ser la zona més manipulada, on hi havia indicis de presència microbiològica que van debilitar el suport tornant-lo polsinós. La restauració s’ha realitzat amb la premissa de mínima intervenció i reversibilitat dels materials utilitzats durant el procés de restauració.

És per això que el grau d’intervenció s’ha adaptat a les necessitats de la peça un cop desmuntada i observant amb més detall l’estat dels components.

La intervenció s’ha portat a terme en el marc del programa d’actuacions de conservació i restauració de l’Arxiu Diocesà de Solsona. L’obra ha estat subvencionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en la campanya de Subvencions per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!