Benvolgut germà i bisbe Octavi: el 29 de febrer, el papa Francesc el va nomenar nou pastor de l’Església de Girona. Sap que pot comptar amb la meva pregària, perquè amb la força del Senyor Ressuscitat pugui ajudar la comunitat que peregrina a Girona a ser un espai de comunió i d’esperança, de diàleg amb el món modern, amb la cultura i amb els qui estan en la frontera de la fe. Amb una actitud d’acolliment sincer i fratern. I amb alegria i senzillesa.

Atent a la força de l’Esperit (com el bisbe Francesc Pardo), que sigui un home ben humil, amic i servidor dels pobres, model de sinceritat i de bondat. Un bisbe pastor, fidel al Vaticà II, per animar la fe dels cristians i per proclamar, amb valentia i amb alegria, la fraternitat, la justícia i l’amor que neixen de l’Evangeli. Sé que serà servidor i no amo d’aquesta comunitat diocesana que durant tant de temps ha estat esperant un pastor bo com ho és vostè. Com ens ha recordat el papa Francesc, els bisbes han de ser “bons servidors, no bons amos”, perquè “un bisbe que no està al servei de la comunitat no ho fa bé”.

Sigui també, bisbe Octavi, un home ben lliure, vestit de les benaurances, defensor de la veritat i de la llibertat, sensible al paper de la dona en l’Església i fidel a les arrels cristianes de Catalunya.

Miri d’acollir les diverses sensibilitats teològiques, sense por del pluralisme, sense caure en postures uniformitzadores, que sempre són estèrils. De fet, el seu servei abacial a Poblet, tot escoltant sant Benet, com a pare de la comunitat, farà que sigui un pastor sol·lícit pel seu ramat.

Si el papa Francesc ens ha recordat que “un bisbe no és bisbe per a si mateix, ho és per al poble”, sigui sempre missatger de l’Evangeli des del servei, no des del poder. Perquè l’Església que no serveix, no serveix per a res!

Ajudi l’Església de Girona, la seva nova comunitat diocesana, a ser una Església senzilla, pobra i lliure, com Jesús ensenyà als seus deixebles: “No prengueu res per al camí, ni bastó, ni sarró, ni pa, ni diners, ni tingueu dues túniques” (Lc 9:3)

Vostè serà successor del bisbe Francesc, un home entranyable, atent i amable, acollidor i senzill. Miri de seguir l’exemple de bondat i d’amor a aquest poble d’aquest bon pastor, per tal de servir una diòcesi formada per homes i dones creients, nobles i de fe arrelada.

Deixi’s afaiçonar per la terra i la gent que l’acollirà amb afecte. Una diòcesi que va de la mar a la muntanya. Deixi’s aconsellar i miri d’escoltar i acollir els anhels i les esperances dels cristians que fan camí en aquesta diòcesi. Que sant Narcís i sant Feliu l’ajudin en el seu ministeri de servei a l’Església de Girona.

Demanaré en la pregària al bon Déu que faci de vostè un pastor senzill i atent als signes dels temps, un bisbe pròxim a la gent, sobretot als marginats i als pobres, perquè sigui un pastor amable, afable i sol·lícit. I així, amb amor i amb alegria, pugui acompanyar en el camí de la fe, els cristians gironins.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!