Aquest diumenge iniciem un nou any litúrgic amb el primer diumenge del temps de l’Advent, temps de preparació per a les solemnitats de Nadal i Epifania. Tot esperant l’arribada definitiva del Senyor al final dels temps, fem memòria de la seva primera vinguda segons la carn en el misteri de Nadal. Precisament això és el que significa la paraula “Advent”, “arribada”.

És un temps de preparació, d’austeritat, amb un to penitencial gairebé —tot i que és el temps de Quaresma el temps penitencial per antonomàsia. El color morat dels ornaments, l’austeritat —que no absència, necessàriament— de les flors, ens conviden a preparar-nos interiorment per a les festes de Nadal.

La mistagògia d’aquest temps és ben rica i profunda. Sabem que té dues parts ben diferenciades: una primera part, marcada per les profecies sobre la vinguda del Messies, del Salvador, sobretot de la mà del profeta Isaïes, i també de Joan Baptista; i una segona part, del 17 al 24 de desembre, que ens parla amb un to més “nadalenc”, amb els anuncis i naixements de Samsó, de Joan Baptista i del mateix Jesús.

Advent és un temps breu, que passa ràpid, i per això l’hem d’aprofitar al màxim. Sense deixar de preparar totes les coses del Nadal, mirem que no passi sense pena ni glòria aquest bellíssim temps, i aprofitem-lo per pregar i meditar amb els textos bíblics i eucològics que la litúrgia d’aquests dies ens proposa, d’una manera tranquil·la i sense presses; contemplem què ens diuen els profetes, Joan Baptista, la mateixa Mare de Déu, sant Josep… També ens hi pot ajudar la Litúrgia de les Hores, tot pregant amb ella, per aprofundir i avançar en el nostre camí d’amistat amb el Senyor.

Des de fa uns anys, tenim un element provinent de la cultura nòrdica que s’ha quedat entre nosaltres, com és la corona d’Advent. Sense ser un element litúrgic ni un element d’obligada presència, no va pas malament usar aquest element per recordar-nos amb els quatre ciris —tres de color morat i un de rosa, o tots blancs o vermells, o bé dels quatre colors litúrgics (no hi ha cap normativa al respecte)— que ens estem preparant per a la celebració del naixement del nostre Salvador.

Que amb tots els elements externs puguem ben disposar el nostre cor perquè el Senyor hi habiti i visquem amb plena comunió amb ell. Visquem amb intensitat, sense despistar-nos, aquest breu però bonic i intens temps d’Advent, tot repetint les paraules de l’Escriptura: “Veniu, Senyor Jesús!”

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!