Abusos: prevenció i dol

En diverses ocasions a Catalunya Cristiana enshem fet ressò dels abusos d’eclesiàstics a menors. És sabut —encara que elsgrans mitjans de comunicació sovint ho obviïn— que la majoria d’abusos esprodueixen al si de les famílies. Potser alguns dels abusadors han patit ellsmateixos abusos quan eren infants o adolescents. Per tant, cal anar a l’arrel:tota tasca de prevenció hauria de començar ja en el si de la mateixa famíliaformant-se en una relació de recíproca confiança, de respecte, de diàleg i de tendresaentre pares i fills, entre germans, entre avis i nets o amb d’altres familiars.No és fàcil perquè, entre d’altres aspectes, com sosté el teòleg Antoni Bentué,la cultura hedonista «va inflant el sexe com a valor desvinculat de l’amorhumà». I les relacions de poder entren al cos. Els bisbes de la Tarraconensehan assenyalat que una altra concreció de les mesures de prevenció és «laformació d’aquells a qui els seran confiades tasques de responsabilitat ieducatives». A Xile —on aquest dolorós tema ha provocat una crisi eclesialsense precedents— tota persona que col·labori voluntàriament o remunerada enl’Església ha de tenir una formació bàsica en la prevenció dels abusos. ElConsell Nacional de Prevenció d’Abusos i Acompanyament a les Víctimes imparteixla formació de formadors, perquè siguin ells mateixos els encarregats dinsl’àmbit local de formar els agents pastorals i els fidels.

Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunyatambé han demanat públicament perdó a les víctimes, s’han solidaritzat amb elseu dolor i han anunciat que «l’Església actuarà amb determinació per protegirels infants i els adults vulnerables, eliminant tot tipus de tolerància oencobriment». Tot abús provoca un dol i si aquest dol no es pot expressar niverbalitzar —de vegades durant molts anys— esdevé un dol major. És un dol,entre molts d’altres motius, perquè hi ha una pèrdua de la innocència i deconfiança en aquell que havia esdevingut un referent. Per això el dol s’ha desaber acompanyar. Segons Maria Teresa Compte, politòloga, sociòloga ipresidenta de l’associació Betània —creada recentment per laics catòlics peratendre víctimes d’abusos— «el repte és l’acompanyament i la curació, perquè hiha moltes víctimes que han patit en silenci i fins i tot s’han revictimitzat».

El P. Arturo Sosa, general de la Companyia de Jesús,en la seva visita a Barcelona, en ser preguntat per aquest tema, recordavatambé la importància de no oblidar la misericòrdia; no fos cas que un zelexcessiu per la denúncia i la penalització ens fes oblidar el perdó en totesles seves fases, també la de la reparació.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!