10 accions d'ecologia integral per a parròquies

1. Fer una auditoria energètica

Una auditoria energètica permet valorar els fluxos d’energia per establir mesures d’estalvi de consum, millores del manteniment així com progressos de salubritat i seguretat.

2. Una neteja ecològica i recicladora

Caldria netejar amb pràctiques respectuoses amb la natura, que evitessin productes tòxics per a les persones i l’ambient, sense que això repercuteixi en la desinfecció i neteja adients.

3. El mercat d’intercanvi

Obrir un espai on es puguin intercanviar objectes que ja no són necessaris però que, abans de llançar-los, els oferim a altres persones que els puguin fer servir. L’objectiu és un intercanvi de béns o coneixements sense necessitat de fer efectiu l’intercanvi.

4. El petit jardí

Alguns edificis poden tenir espais de jardí i fins i tot per a horts. Cal potenciar la cura comuna fent servir les diverses habilitats i aprofitant els seus fruits per a l’ornamentació o l’alimentació.

5. La tenda de comerç just

Els productes de comerç just garanteixen la qualitat, els salaris dignes i no discriminatoris, la no-explotació infantil, la identitat de cultures i la relació propera amb els productors i amb les seves comunitats.

6. Formar un grup sobre justícia, pau i integritat de la creació

La reflexió i la formació sempre anticipa l’actuació. Aquest grup pot servir d’enllaç amb altres grups d’acció social o ecologistes dels voltants.

7. Pregar i celebrar des de la cura de la creació

L’espiritualitat de la cura compassiva suposa una pràctica orant. Caldria subratllar la riquesa litúrgica de l’església en aquest sentit: els salms, la tradició monàstica, els diversos símbols poden ser una ocasió d’enriquiment interior.

8. Establir relacions des de l’acció social amb entitats de sensibilitat ecològica

Iniciatives d’acompanyament i protagonisme de les persones en dificultats especials. Això suposa compartir esforços amb altres persones amb motivacions diverses.

9. Formar part d’una cooperativa de consum energètic

Aquesta acció pot ajudar al consum d’energia verda o almenys afavorir transicions cap a una energia realment renovable.

10. Relacionar l’economia amb la banca ètica

Promoure algun fons de les institucions de banca ètica que assuemeixen com a criteris la transparència, la participació en l’economia real i no referida a mercats secundaris, la rendibilitat social des de la cooperació i el desenvolupament i la sostenibilitat ecològica.


L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!