“Psallite sapienter”

novembre 22, 2023 0

“Salmegeu amb gust” (Sl 46[47],7). Així ho tradueix la versió catalana de la Regla de sant Benet dels monjos de Montserrat. La versió litúrgica tradueix,…

El cant en l’Ofici Diví

setembre 17, 2023 0

Avui comentarem la celebració, amb cant, de l’Ofici Diví o Litúrgia de les Hores. El Vaticà II ens va dir en la constitució Sacrosanctum concilium:…