Fill de Cartagena, molts dels seus germans també van ser grans sants, com ara Isidor de Sevilla, Fulgenci d’Écija o Florentina de Cartagena. Monjo benedictí, va ser nomenat bisbe de Sevilla. Des d’aquesta seu episcopal Leandre va emprendre una campanya contra l’arrianisme oficial de la Hispània visigoda. En aconseguir convertir al catolicisme sant Hermenegild i Recared, fills del rei arrià Leovigild, es va haver d’exiliar a Constantinoble, on va escriure nombroses obres i va conèixer el futur papa sant Gregori Magne. Traspassat el rei, sant Leandre va poder tornar a Sevilla i continuar la difusió de la fe catòlica.