“Nostre Senyor és amb nosaltres; si el deixem, ens farà capaços d’estimar com Ell”