UN NOU LLINDAR Foto: Glòria Monés
La dimensió personal i social de l’Eucaristia
Mons. Sebastià Taltavull 01/06/2021

L’Eucaristia ens fa entrar en la intimitat de l’encontre amb Jesucrist, un encontre real, visible, sacramental. Ha volgut quedar-se entre nosaltres i en cadascun de nosaltres per la comunió del seu Cos i la seva Sang. El seu desig de compartir taula, de sopar en un clima d’amistat, ha posat en relleu un cop més que la iniciativa ve de Déu i que Jesús ho ha realitzat en prendre cos en la nostra història per donar-li un nou sentit, tant a nivell personal com social. Les seves paraules «com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la meva passió!» (Lc 22,15), expressen el desig vehement de Déu en boca de Jesús, allò que Déu vol.

Aquesta identificació amb Jesús en l’Eucaristia dona un nou horitzó a la nostra vida personal i ens capacita per treballar en la transformació de les estructures injustes de la societat i, així, fer realitat noves formes de cooperació i d’ajuda social cap als més necessitats. El Catecisme de l’Església catòlica diu que «l’Eucaristia compromet a favor dels pobres. A fi de rebre veritablement el Cos i la Sang de Crist lliurats per nosaltres, hem de reconèixer el Crist en els més pobres, germans seus» (núm. 1397; cf. Mt 25,40). Agraïm la perennitat d’aquesta presència de Jesús en l’Eucaristia i en els nostres germans, mentre ens comprometem que la taula eucarística s’allargui a totes les taules familiars i arribi a fer-hi seure els qui encara viuen exclosos per qualsevol circumstància.

En la diada del Corpus dedicada a la Caritat, és bo que contemplem que la seva font es troba en la taula eucarística, lloc on experimentem la força de l’amor de Déu en l’entrega de Jesús a la creu i en el seu triomf sobre el pecat i la mort en la resurrecció. La dissociació que sovint es fa entre l’amor rebut i l’amor donat posa en relleu moltes incoherències. Per això, en temps de crisi global, sobretot pel que fa als recursos econòmics i la seva repercussió preocupant en els afectats per la pobresa, la malaltia i l’atur, Jesús ens demana que anem a les arrels del problema.

Adonem-nos que en el relat de la multiplicació dels pans i els peixos, relat de signe eucarístic, Jesús demana la col·laboració responsable de tothom. L’Eucaristia, per la unió a Crist i pel fet de trobar-nos al voltant de la mateixa taula, ens fa veure que la nova dimensió de l’acció caritativa de l’Església obre camps en els quals la seva acció transformadora pot ser decisiva.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET