EDITORIAL 
Horaris pastorals
Redacció 04/09/2018

«Somio en una opció missionera capaç de transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial es converteixi en una llera adequada per a l’evangelització del món actual, més que per a l’autopreservació» (EG, 27). Aquesta referència del papa Francesc als horaris a L’alegria de l’Evangeli —adreçada implícitament a les parròquies, comunitats i moviments— té molta importància sempre però especialment ara que s’està planejant el curs. Convé que en el si de l’Església, quan fixem els horaris de les misses, reunions, trobades, convivències, sortides, despatxos, ho fem de manera realment sinodal i tinguem especialment presents els horaris dels fidels, laics i laiques que formen el gruix de l’Església i dels quals els preveres i diaques som servidors. Molts observen que les eucaristies vespertines són més apropiades per als joves i que és poc realista fixar les misses familiars a primeres hores del matí. Però també cal tenir molt present els horaris quan es planteja una iniciativa cap enfora. Fa uns anys, membres de la Comunitat de Sant’Egidio feien lectio divina a les oficines a les tres de la tarda, l’hora més propícia per als qui hi treballaven.

No podem tampoc restar aliens als canvis de ritmes horaris que es produeixen al nostre entorn. En aquest sentit és important també la proposta de Reforma Horària que es va consolidant i que aquest mateix setembre s’obre una oficina dedicada a aquesta reforma, com s’explica al Primer Pla d’aquest número.

De la mateixa manera que els campanars de les nostres esglésies solen fer el servei de torres del rellotge, també cal posar en hora el nostre rellotge interior perquè estigui en sintonia amb el de la societat que servim.

Addenda
Amb motiu de l’11 de Setembre, d’acord amb els bisbes catalans, desitgem als nostres subscriptors i lectors que les legítimes aspiracions del poble català siguin reconegudes i que s’enforteixi el diàleg, la cohesió social, la negociació i la concòrdia.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET