XXV del Temps Ordinari, Santa Maria de Cervelló o dels Socors